Zvolte si typ nemovitosti

EXKLUZIVITA ANO/NE:

Realitní fenomén, který je nejčastěji předmětem polemiky je exkluzivita, tedy situace, kdy realitní kancelář je jako jediná výhradně pověřena vyhledáním vhodného zájemce o koupi (pronájem) konkrétní nemovitosti.

Častou příčinou negativního nebo váhavého postoje majitelů nemovitostí k této věci je pocit určitého vzdání se svých práv k nemovitosti, vložení zásadních pravomocí do rukou realitní kanceláře a přesvědčení, že když bude nemovitost prodávat více realitních kanceláři a případně i vlastník sám, lze očekávat lepší a rychlejší výsledek.

Neexkluzivní smlouvy však znamenají, že:

  • žádná realitní kancelář nenese vůči klientovi přímo odpovědnost,
  • žádná realitní kancelář nevynaloží na vyřešení případu potřebné finanční prostředky,
  • každá kancelář vede separátní jednání včetně toho, že zájemcům jsou sdělovány rozdílně požadované ceny a další podmínky prodeje,
  • nikdo nekoordinuje další postup,
  • pro potenciální zájemce vzniká nepřehledná situace, často celou věc hodnotí jako neseriózní a riskantní a mnohdy od svého záměru nemovitost koupit upouštějí.

RK Sorent chápe exkluzivitu jako odpovědnost vůči svému klientovi a předpoklad pro seriózní a profesionální řešení případů. Exkluzivita u Sorentu neznamená jakékoliv omezení práv klienta nakládat se svým majetkem zcela podle své vůle. Je naopak výrazem kvalitní a důvěryhodné spolupráce, směřující ke společnému cíli.

V rámci exkluzivity není RK Sorent oprávněna činit za klienta jakékoliv právní úkony.

Exkluzivita u Sorentu znamená povinnost maximálně se do svěřeného případu pracovně i finančně angažovat, kvalifikovaně a seriózně postupovat tak, aby co nejdříve byl splněn smlouvou stanovený cíl.

Exkluzivita u Sorentu neznamená překážku ve spolupráci s jinými realitními kancelářemi, avšak s jasnou odpovědností vůči klientovi na straně Sorentu. Tento vztah znamená serióznost a důvěryhodnost pro potenciální investory (nájemce), což je předpokladem pro naplnění zájmů klienta.