Zvolte si typ nemovitosti

JAK SE POZNÁ DOBRÁ REALITNÍ KANCELÁŘ?

V tomto článku chceme upozornit na velmi důležitou otázku pro všechny, kteří se rozhodli pro uskutečnění svého realitního obchodu využít služeb zprostředkovatele, tedy realitní kanceláře. První zásada zní: věnujte výběru realitní kanceláře dostatečnou pozornost. V následujících řádcích si můžete přečíst jaká kritéria při tomto výběru byste neměli přehlédnout.

Při výběru realitní kanceláře platí obdobné zásady jako u jiných služeb. Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku důvěřujete. Kancelář by každopádně měla mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalšími kriterii by mohl být nějaký průkaz odborné zdatnosti, doba působení na trhu, systém řízení kvality práce. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si často neuvědomuje jaká rizika ho mohou potkat. To platí při sportu, v dopravě a prostě všude. Podobně je tomu i v realitní praxi. Jednorázově tomu nelze předejít, člověk se učí celý život, proto ten průkaz odborné zdatnosti.V ne­poslední řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová reprezentant kanceláře na úvodní schůzce.

Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení jako je například ARK ČR. V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, každý člen asociace je povinen absolvovat minimální desetidenní vzdělávací program. Všichni členové jsou povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění odpovědnosti). Členové jsou pravidelně informováni o novinkách v legislativě a mají možnost je konzultovat s právníkem asociace nebo daňovým poradcem. ARK ČR má vlastní institut rozhodčího řízení. To vše mohou mít i nečlenské kanceláře, ale v asociaci je to řešeno systémově. Členové ARK ČR mají možnost pracovat v odborných sekcích jako je např. komora dražebníků či komora správců nemovitostí a využívat odborné zázemí těchto komor. Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jeho nemovitost lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru realitních makléřů reálné. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje (když se jí nepodaří klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny) a to hlavně z toho důvodu, aby získala další nemovitost do své nabídky a to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, že za danou neúměrně vysokou cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule. Řada realitních kanceláří na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí, neboť za takovou cenu považují nemovitost za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet za vyšší cenu a když se zájemce nenajde, pak cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou nemovitost po určitou dobu, pokles ceny zaregistrují a část z nich to považuje za varovný signál a o nemovitost ztratí zájem.

Realitní kancelář by měla být schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní silné konkurenci není možné zúžit činnost zprostředkovatele např. na pouhé vyhledání zájemce o koupi nabízené nemovitosti, ale zajištěním celého průběhu obchodu a to jak vlastními silami (v rámci provize) nebo jako subdodávku (např. znalecký posudek na nemovitost) za úhradu pro dodavatele dané služby. Každý člen ARK ČR je připraven a schopen v rámci sjednané provize poskytnout minimálně následující služby, pokud si je bude klient přát. Níže uvedený „Rozsah služeb realitní kanceláře – člena ARK ČR při zprostředkování prodeje“ platí pouze pro tzv. výhradní (exkluzivní) zprostředkova­telskou smlouvu, tj. kdy klient pověří např. prodejem své nemovitosti pouze jedinou realitní kancelář. (O výhodách pro klienta i pro zprostředkovatele exkluzivní smlouvy – viz samostatný článek o exkluzivních zprostředkova­telských smlouvách)

a) Nábor zakázky:

 • vstupní prohlídka nemovitosti – posouzení stavu nemovitosti, – zjištění právního vztahu nemovitosti
 • posouzení reálné tržní ceny
 • pořízení fotodokumentace
 • příprava zprostředkovatelské smlouvy
 • převzetí podkladů potřebných k prodeji od klienta

b) Příprava zakázky:

 • prověření podkladů předaných klientem z běžně dostupných zdrojů
 • zpracování textových a grafických výstupů (exposé, podklady pro inzerce)

c) Realizace zakázky:

 • nabídka nemovitosti
 • organizace prohlídky nemovitostí
 • průběžná komunikace s klientem
 • blokace nabídky nemovitosti
 • přípravu podkladů pro kupní smlouvu nebo smlouvu jí obdobnou asistence u kupní smlouvy nebo smlouvy jí obdobné sepsané k takovému úkonu oprávněnou osobou
 • vypořádání kupní ceny, je-li tak sjednáno
 • doručování smluv na katastrální úřad, je-li tak sjednáno

 

Na závěr připomínáme: při realitních obchodech postupujte vždy uvážlivě, s rozmyslem, před podpisem jakéhokoli dokumentu si text důkladně pročtěte, nic nepodepisujte pod tlakem v časové tísni. Seznamte se důkladně nejen s vašimi právy, ale i povinnostmi, vždy věnujte pozornost případným sankcím, které z dané smlouvy mohou být vůči Vám uplatněny, jestliže porušíte smluvní podmínky.