Nemovitosti:

Vyhledávání nemovitostí

Zvolte si typ nemovitosti

Základní informace o prodeji nemovitých věcí z pohledu DPH od roku 2016

Od roku 2016 se opět mění pravidla uplatňování DPH u převodu nemovitých věcí. Vše vychází z § 56 zákona o DPH („ZDPH“) v návaznosti na evropskou směrnici k DPH.

Od roku 2013 musí být energetický štítek součástí pronájmu celých budov

například rodinných domů - a prodeje nemovitostí. Takzvaný Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) bude od ledna nově zapotřebí i při pronájmu bytu.

Bude daň z nabytí nemovité věci platit kupující?

Vláda počítá s tím, že už od dubna 2016 bude výlučným poplatníkem této daně nabyvatel nemovitosti.

Jak řešit vypořádání příspěvků na správu domu při prodeji bytu?

8.2.2016 - Jedna z často opomíjených záležitostí při prodeji nebo koupi bytu je vypořádání příspěvků.

Vlastník bytové jednotky přispívá na správu společných částí domu zálohově. Při prodeji může vzniknout situace, kdy má prodávající přeplatek nebo naopak dluh u společenství vlastníků jednotek (SVJ). Obě situace se dají samozřejmě řešit. Podstatou je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím.

Majitel nemovitosti přispívá nejčastěji na běžný provoz domu, který zahrnuje osvětlení společných prostorů, pojištění domu, výtahy a podobně. Výraznější mohou být však příspěvky do fondů oprav, kde SVJ šetří na větší opravy domu. Může se tedy snadno stát, že prodávající má v tomto fondu našetřeno desetitisíce a to by měl samozřejmě zohlednit do prodejní ceny bytové jednotky. Horší variantou se může stát, že naopak na úhradách za příspěvky dluží. Každopádně ani jednu možnost většinou nenajdete uvedenou v inzerátu, ale je třeba ji řešit ještě před podpisem smlouvy.

Způsob řešení vypořádání příspěvků je vhodné zanést přímo do kupní smlouvy. Zejména pokud jde o dlužnou částku a prodávající o ni poníží kupní cenu. Ústní dohody se těžko dokazují. V případě dluhu SVJ první osloví současného majitele, protože převodem bytu přechází dluhy na kupujícího. Na druhou stranu prodávající za dluhy vůči SVJ z doby jeho vlastnictví bytové jednotky ručí, tudíž SVJ v důsledku může dluhy požadovat po prodávajícím. Celý proces vymáhání dluhů bývá zdlouhavý a dotýká se obou stran.

Pokud má prodávající u SVJ přeplatek, nemůže ho dle nového občanského zákoníku vymáhat přímo od SVJ. Mnohdy se může jednat i o statisíce, proto by tato částka měla být zohledněna do kupní ceny. Jedná se o prostředky na budoucí zhodnocení bytu. V takovém případě není nutné uvádět dohodu o navýšení kupní ceny do smlouvy. Informace o přeplatku je důležitá zejména pro prodávajícího.

Při prodeji bytu je k řešení mnoho důležitých věcí. Avšak pokud se na vypořádání příspěvků domu zapomene, znamená to riziko pro obě strany. Není nic jednoduššího, než si vyžádat od SVJ potvrzení o dlužné částce či přeplatku za příspěvky. SVJ je povinno tento dokument na vyžádání majitele vydat. Zajímat by měl i kupujícího, který by měl tento dokument při koupi bytu vždy chtít vidět. Jen tak lze předejít pozdějším sporům ohledně přeplatků či dluhů na správu domu.

Od roku 2013 má být vyšší daň z převodu nemovitostí

Dohodnutá úsporná vládní opatření mohou na trhu nemovitostí letos nepřímo zvýšit nabídku, a tedy snížit cenu bytů či domů. Od roku 2013 se totiž má zvednout daň z převodu nemovitostí ze 3 na 4%.

Dohodnutá úsporná vládní opatření mohou na trhu nemovitostí letos nepřímo zvýšit nabídku, a tedy snížit cenu bytů či domů. Od roku 2013 se totiž má zvednout daň z převodu nemovitostí ze 3 na 4 %.

Například při prodeji domu za 2 miliony korun tak nyní prodávající státu odvede 60 tisíc.

Pokud by prodával až v roce 2013, na dani zaplatí 80 tisíc korun! Kdo prodává, musí spěchat. Menší výnos bude zřejmě lidi motivovat k uskutečnění prodeje ještě letos. Nicméně daň z převodu se vyměřuje buď z tržní ceny, nebo podle odhadu, který musí být doložen k daňovému přiznání. Vždy se daň počítá z vyšší hodnoty – takže klesající tržní cena by se nemusela projevit na výši daně.